Category Archive Çeviri Hizmetleri

Tercüme Edilecek Belgeniz mi Var?

Tercüme edilecek belgeniz varsa Whatsapp ya da G-mail üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Belgenizin bize ulaşmasının ardından alanında uzman arkadaş tarafından incelenip, fiyat ve zaman konusunda sizlere geri dönüş sağlanır. Ödemenin yarısı, iş başlamadan önce IBAN üzerinden gönderilmesi ile beraber diğer yarısı iş tamamladığında teslim alınır. Çevirinin  Yeminli Tercüman tarafından ıslak imzalı olmasını isterseniz, belge tarafınıza posta yolu ile gönderilmektedir.

Öğrencilere Özel Fiyatlandırma

Tüm dillerde tez, makale, proje, kompozisyon çevirilerinde öğrencilere özel fiyatlandırmamız mevcuttur. Günümüz şartlarında çeviri hizmetlerinin ucuza mal olmadığı biliniyor. Bununla beraber öğrenciler tez, makale, vs. belgelerini tercüme ettirmek istediklerinde nasıl bir mağduriyet yaşadıklarını biliyoruz ve görüyoruz. Biz bu mağduriyeti gidermek adına bir kampanya başlatıyoruz. Kampanyamız kapsamında tüm öğrencilerin her türlü çeviri hizmetlerinde kendilerine mütahassıs bir fiyatlandırma uyguluyoruz. Fiyatlandırma hakkında detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar, çevirilerini onlinetercume.org@gmail.com mail adresi üzerinden bizlere ulaştırırsa en kısa zamanda kendilerine geri dönüş sağlanacaktır.

Tüm Dillerde En İyi Hizmet

Tüm dillerde kimlik, ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı, vekaletname, diploma, transkript ve bilumum evrak çeviri hizmetlerimiz mevcuttur. Çeviriler alanında uzman yeminli tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır. Tercüme edilmesini istediğiniz belgenizi mail üzerinden bize ulaştırın,  en kısa zamanda sizlere teslim edelim. Aynı şekilde belgenizi mail üzerinden ya da whatsapptan bizlere ulaştırabilir, fiyat öğrenebilirsiniz.

Osmanlıca Arşiv Belge Çevirileri de Yapıyoruz

 

Tapu arşivinden ya da arzu ettiğiniz herhangi bir mekândan uzman bilir kişimiz sizin aradığınız belgeyi tarayıp bulmakta ve sizin için tercüme etmektedir. Her türlü Osmanlıca belge, evrak, eski yazıt, lahit vs. çevirilerinde bulunmakta olup sizin memnuniyetiniz için çalışmaktayız. Osmanlıca arşiv tarama işlemlerinde fiyatlandırma saat üzerinden hesaplanmakta olup kitap çevirilerinde ise fiyatlandırma, sayfa üzerinden hesaplanmaktadır.

Yazılı Sözlü ve Diğer Çeviri Hizmetlerimiz

 1. a) Ticari Çeviri

Akreditif, Anlaşma, Başvurular, Belgeler, Beyannameler, Bilançolar, Cüzdanlar, Davetiyeler, Devirler, Doküman, Ekstreler, Evraklar, Fatura, Ferman, Form, Gelir tablosu, Hesaplar, İbraname, İhale çevirileri, İhale dosyaları, İhale şartnamesi, İşlemler, Kararlar, Karneler, Kefaletname, Kimlik, Konşimento, Kontratlar, Kurul kararı, Levhalar, Lisans, Mizan, Mukaveleler, Muvafakatname, Patent, Planlar, Poliçeler, Projeler, Raporlar, Resmi belge, Ruhsatlar, Senet, Sertifikalar, Sigorta, Sirküler, Sözleşmeler, Şartnameler, Taahhütnameler, Teklifler, Temlikname, Ticaret sicil gazetesi, Tüzük, Vasiyetname, Yazışmalar ve Yönetmelikler gibi ticari alandaki belgelerin bu alanda uzman çevirmenlerce çevirilerinin yapılmasıdır.

 

 1. b) Akademik Çeviri

Yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, ödevler, projeler, sunumlar, akademik araştırmalar, bilimsel makaleler gibi çeşitli konularda akademik çevirilerin yapılmasıdır.

 

 1. c) Hukuki Çeviri

Genel olarak kanun ve yönetmelikler, mahkeme kararları, ihale dosyaları, hukuki yazışmalar, vekâletnameler, sözleşmeler, beyannameler, iş teklifi ve patent başvuruları, vb. konularında yapılan çevirilerdir.

 

 1. d) Teknik Çeviri

İnşaat ve tekstil makineler dahil olmak üzere tüm endüstriyel ürün, makine ve aygıtlara ait kullanım, bakım ve kurulum kılavuzları; bu ürünlere ait, katalog ve broşür çevirileri; elektronik ve iletişim cihazları ve sistemleri ile ilgili tüm teknik belgeler, güvence ve kalite yönetim sistemleri sertifikaları; otomotiv, mimarlık, tekstil, inşaat, çevre, kimya, ekonomi alanlarında tün teknik metinler, sertifikalar ve şartnamelerin çevirilerinin yapılmasıdır.

 

 1. e) Tıbbi Çeviri

Anestezi, biyoistatistik, dahiliye, diş hekimliği, göğüs hastalıkları, toksikoloji, diyagnostik, endokrinoloji, endoskopi, göz hastalıkları, halk sağlığı, kardiyoloji, mikrobiyoloji, ortopedi ve travmatoloji, patoloji, klinik rapor, araştırma ve makaleler, prospektüsler, tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, tıbbi ürün lisans ve patentleri, etiket örnekleri, tip inceleme sertifikaları, medikal cihazların teknik ve resmi belgeleri, kitapçıkları vb. gibi her türlü tıbbi çeviri hizmetinin yapılmasıdır.

 

 1. f) Kontrol Çevirisi

Kontrol çevirisi müşterinin kendisinin yaptığı tercümeleri tercüme bürosu veya noter tarafından tasdik ettirmesi gerektiği durumlarda, söz konusu çeviri bürosu yeminli tercümanları tarafından kontrol edildikten sonra, herhangi bir hata olmaması durumunda isteğe göre söz konusu çeviri bürosu tarafından kaşelenip imzalanan veya isteğe göre noter tasdiki yaptırılan çeviri hizmetidir.(Bu durumlarda çeviri ücreti genellikle % 50 olarak hesaplanmaktadır.)

 

 1. g) Çapraz Çeviri

Çapraz çeviri, Türkçe’den farklı bir dildeki dokümanın yine Türkçe’den farklı bir dile tercüme edilmesi hizmetidir. Örneğin, İngilizce bir dokümanın Arapça’ya tercüme edilmesi gibi.

 

 1. h) Tercüme Bürosu Tarafından Tasdikli Çeviri

Tercüme bürosuna bağlı yeminli tercümanlar tarafından tercümesi yapılan belgelerin, ilgili tercüman tarafından imzalanmış ve tercüme bürosu tarafından firma kaşesi ile kaşelenmiş olan çeviri hizmetidir.

ı) Noter Yeminli Çeviri

Müşterilerin Belgelerinin söz konusu tercüme bürosunca, noter yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmesi ve talep edilmesi durumunda noter tasdiki ve apostil (tasdik şerhi) işlemleri tamamlanarak müşteriye sunulmasıdır.

Yeminli tercümelerin kullanıldığı bazı genel alanlar şunlardır: Vekâletnameler, Nüfus Cüzdanı, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Şirket Kuruluş Evrakları, Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif ve Sözleşmeleri, İşçi – İşveren İlişkileriyle İlgili Belgeler, Genel Mevzuat ve Kanunlar, Yargı Sürecinin Başında Ortasında ve Sonunda Düzenlenen Evraklar (Dava Dilekçeleri, Bilirkişi Raporları, Delil Teşkil Edecek Evrak ve Malzemeler, Tutanaklar, Mahkeme Kararları vb. gibi).

 

 1. i) Redaksiyon Çeviri

Daha önce başka kurum ya da kişilerce çevirisi yapılmış akademik makale, olgu sunumu, tez ve her türlü belgenin; terim kontrolü, dil bilgisi veya sayfa biçimi yönünden elden geçirilerek yeniden çevrilme işlemini ifade etmektedir.

 

 1. j) Edebi Çeviri

Edebi, felsefi, şiir, tarih, turizm, yöresel, bölgesel, ülke tanıtımları, gibi konularda verilen çeviri hizmetini ifade etmektedir. Bu tür çeviri çoğu zaman “kitap çevirmenliği” olarak da adlandırılmaktadır. Türkiye’de kitap çevirmenliği denilince ilk akla gelen İngilizceden Türkçeye çeviri yapan Babıâli çevirmenleridir. Bunlar ÇEV1 altında örgütlenmiş kayıtlı veya kayıtsız başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere 500 kişi dolayındadır. Bu yetkin çevirmenler aynı zamanda editörlük yapmakta olup ayrıca bunların yaptıkları çevirilere başka editörlerde müdahil olmaktadır. Ancak Türkiye’de 1990’lardan sonra gelişen turizm nedeniyle Türkçeden yabancı dillere tanıtım kitapları çevirmenliği de ortaya çıkmıştır. Buna katalog, broşür, web sitesi gibi tanıtım çevirmenlikleri de eklenmiştir.

Türkçeden yabancı bir dile kitap çevirmenliğini ise genelde bir Türk çevirmenle birlikte anadili kitabın çevrileceği dil olan bir yabancı tarafından birlikte yapılmaktadır. Dolayısıyla Türk çevirmen çevirisini tamamladıktan sonra devreye anadili kitabın çevrileceği dil olan kişi girerek hem düzeltme hem de editörlük yapmakta ve böylece yabancı dili çevrilen kitabın en az hatalı olması hedeflenmektedir.

SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETLERİ

 

 1. a) Ardıl Tercüme

Ardıl tercüme, bir konuşmanın ya da metnin söylenmesini ya da yazılmasını takiben gerçekleşen çeviriye verilen isimdir. Tercüman, konuşmacının söylediklerini not alır ve konuşmacıdan sonra diğer dile sözlü olarak aktarır. Burada tercüman bir nevi konuşmacı adına konuştuğu için, konuşan kişinin konuşma üslubuna uygun olarak çeviriyi gerçekleştirmesi gereklidir. Ardıl tercüme, simültane tercümeye gerek duyulmayan kongre, seminer, fuar ve şirket toplantılarının yanı sıra yabancı konukların karşılanması ve eşlik edilmesi gibi çeşitli organizasyonlarda kullanılan etkili bir tercüme hizmetidir.

 

 1. b) Simültane(Anında) Tercüme Hizmeti

Simültane Tercüme Hizmeti, yapılan konuşmaların konuşma anında çevrilmesidir. Genel olarak toplantı, konferans, kongre, canlı yayınlarda ve basın toplantılarında sıklıkla başvurulan bir tercüme yöntemidir. Çevirmenler, ses yalıtımlı ve en az iki kişinin rahat çalışabileceği, aydınlatma ve havalandırma sistemi olan kabinlerde çeviri yapar. Çevirinin bu şeklinde, çevirmen konuşmacının 1-2 saniye ardından gelir. Simültane tercüme yoğun konsantrasyon gerektiren zorlu ve yorucu bir işlemdir. Bu nedenle konferanslarda bir kabinde en az iki çevirmen çalışır. Her 20 dakikada bir konuşmaların seyrine göre dönüşümlü olarak çeviriye devam edilir. Bu alanda hizmet veren tercümanların simültane çeviri eğitimine, deneyime ve yüksek bir çalışma disiplinine ihtiyacı vardır.

 

 1. c) Bilateral (Karşılıklı) Tercüme

Daha küçük topluluklar için yapılan bir tür konsekütif tercümedir. Yabancı ziyaretçilere refakat ederek toplantı dışındaki iletişimi sağlamak da bu tanıma girer.

 

 1. d) Liason (Bağlantı) Tercümesi

Uluslararası iletişim ağının kurulması, karşılıklı gelen sözlerin, her iki dile de uyumlu ve anlam kaybı yaşanmadan aktarılarak sağlıklı iletişimin oluşturulmasıdır. Acil toplantılar, ani alınması gereken kararlar, çok uluslu şirketlerden gelen talimatlar ve şirketin mevcut durumunun karşı tarafa aktarılması bakımından ülkeler arası ticari, sanayi, hizmet vb. sektörlerde yer alan işletmeler için önemlidir.

DİĞER ÇEVİRİ HİZMETLERİ

 

Multimedya Tercümesi

Multimedya yazılımları kullanılarak hazırlamış video, film, sunum, grafik ve diğer formatlardaki dosyaların tercümelerini gerçekleştirerek talep edilmesi durumunda orijinal formatında teslim edildiği çeviri hizmetidir. Bu tür tercümeler arasında

– Dizi ve Film Yerelleştirme ve Altyazı Hazırlanması – Sunumlar (PowerPoint vb. ) – Seslendirme Projeleri – Reklam ve Tanıtım Dosyaları

yer almaktadır.

İnternet Sitesi Tercümesi

Müşterilerin İnternet sitelerinin istenilen dile veya dillere, konusunda uzman editörler tarafından gerekli kontroller yapılarak alanlarında uzman çevirmenler tarafından tercüme edilmesi hizmetidir.

Masaüstü Yukarı Yayın Çevirisi

Haber mektupları, reklam broşürleri, kullanım kılavuzları veya reklam metinleri grafik değerlerinin çevrilmesi hizmetidir. Çevirmenler tarafından orijinal grafik değerleri korunarak yeni çok dilli grafik değerleri oluşturulmaktadır.

Deşifre Hizmetleri

Deşifre kapsamında sunulan hizmetler genellikle iki aşamalıdır. İlk aşama konferans, seminer ve kongre gibi organizasyonların, ses kayıtlarının ya da kasete veya CD’ye kaydedilmiş her türlü konuşmanın deşifre edilmesi ve yazılı doküman haline getirilerek müşteriye sunulmasıdır. İkinci aşama ise müşterinin talep etmesi durumunda deşifre edilen metnin yine müşteri tarafından istenilen dile veya dillere tercüme edilmesidir. Bu kapsamda tercüme edilecek metin kullanım alanına göre farklı şekillerde hazırlanabilmektedir (altyazı, basılı çıktı, özet vb.).

Refakat (Eskort) Hizmetleri

Tercüman, bir kişi veya gruba, tur, ziyaret, toplantı veya görüşme esnasında eşlik eder. Bu roldeki tercümana refakat tercümanı (escort interpreter) veya refakatçi tercüman (escorting interpreter) adı verilmektedir. Bu hizmet kapsamında;

 • Yurtdışından gelen konuklara refakat hizmeti ya da yurtdışına yapılan seyahatlerde refakat hizmeti,
 • Yurtdışından gelen konuklar için karşılama hizmeti,
 • Yurtdışından gelen konuklar için rehberlik hizmeti,
 • İş yemeklerinde refakat ve tercümanlık hizmeti,
 • Yurtiçi ya da yurt dışı iş görüşmelerinde tercümanlık ve refakat hizmeti,

Yurtiçi ya da yurt dışı fuar organizasyonlarında temsil ve refakat hizmeti